سخن سردبیر

به نام خدا

دوست و کاربر گرامی

نمی دانم در کجای جهان، در چه زمانی از روز و شب، با چه منظور و چه نگرشی به  وب سایت حاضر و سایر وب سایتهای هم گروه مراجعه می کنید، اما امیدوارم که این وب سایت ها  بتوانند کمکی به رفع نیازها و اهداف شما بنمایند.

این گروه وب سایتها بدین منظور طراحی و اجراء گردیده اند که بتوانند ضمن ارائه اطلاعات،  سوالات را به نحوی متفاوت برحسب موارد و وقایع گوناگون و بر مبنای نیاز واقعی متقاضیان سراسر دنیا پاسخگو باشند، وب سایت های مزبور واقع گرایانه و عملیاتی طراحی و اجرا شده و بر مبنای نیازها و با توجه به زیر ساختها به نحوی برنامه ریزی شده اند که اطلاعات موجود در آنها بتوانند طی یک فرآیند پویا، در دسترس یکایک افراد و آحاد جهانی قرار گیرند.

برای آشنایی بیشتر با موارد مطروحه در این وب سایتها به تعاریف، اطلاعات پیشین و موجود جهانی ، موارد قابل طرح در آینده ، تجارب و موارد مشابه ، مصداقها ، ضرورتها، پیش نیازها، هم نیازها و پس نیازها ، اطلاعات و رهیافتهای جهانی ، سازمانها و مراجع مرتبط با موضوع، منابع انسانی ، منابع مدیریتی ، ماشین افزار یا وسایل احتمالی موردنیاز،مواد اولیه و موارد مشابه توجه جدی صورت گرفته است. درضمن به موارد مرتبط با نگرشی جامع از ابعاد علمی، فنی و تکنیکی، انسانی، اجتماعی ، اقتصادی، مالی ، سیاسی ، تاریخی نگریسته شده و شرایطی فراهم آمده است که ضمن معرفی یک موضوع یا مشکل، کاربرو بهره بردار بتوانند از فاز معرفی و طرح در خواست  یا سوال احتمالی، با تعریف موضوع آشنا شده و به بررسی آن از وجوه مختلف بپردازند. نحوه مواجهه با موضوع و آشنایی با بهترین رهیافتهای بشری تاکنون در قالب یک راه حل جامع عملیاتی و برحسب نوع موضوع، میزان نیاز و سطح تقاضا و دریافت پاسخ خود درقالبی استاندارد، با مراجعه به مراجع، سازمان های مسئول، کمپانیها یاحتی ارتباط با مجموعه ها و افراد حقوقی یا حقیقی به شکل مملوس و عملیاتی از تمام قاره ها و کشورها از امتیازات بهره برداری از این وب سایتهاست.

از موارد ارزشمند دیگردراین وب سایتها آن است که کاربر می تواند نقطه نظرات ، دیدگاها و تجارب خود را نیز به این گنجینه اطلاعات اضافه نماید، نگرش این است که این وبسایت ها روز به روز با ارائه طرق، پیشنهادات و رهنمودهای کاربران و با بهره گیری از رهیافت ها و یافته های جهانی که از جانب شما دوست وبهره بردار گرامی به این وبسایت ها انتقال یافته وسپس درآنها گنجانیده می شود، غنای بیشتری یافته و بتواند در زمان مقتضی مخصوصاً برای کسانی که با محرومیت یا محدودیت اطلاعات مواجهند و نیاز به اطلاعات بیشتر و تکمیلی دارند در سطوح مختلف عمومی ، تخصصی و فوق تخصصی پاسخ گفته و مبانی تئوریک،علمی،عملیاتی، واجرایی را به بهترین نحو در مناسبترین زمان در اختیار بهره برداران قراردهند.

کاربر گرامی باتوجه به اینکه ما شما را عضوی از خانواده بزرگ موسسین، ایجاد کنندگان و تداوم دهنده فعالیت این وبسایت ها قلمداد می نمائیم، لذا حضور شما دانشمندان حاضر وآینده، دانشوران،پژوهشگران،محققین،مدرسین،کارشناسان، افراد اجرایی، مطلعین و افراد علاقمند  بشر دوست را هرکدام در جایگاه خود برای این وب سایتها مغتنم می دانیم و ثبت و ضبط نام مشخصات و پیشنهادات شما به ما این امکان را می دهند که بتوانیم به طور مداوم با شما هماهنگ باشیم و بتوانیم اطلاعات جدید را با شما در میان گذاشته، آنها را ارتقاء داده و تعالی بخشیم و نهایتاً با تمامی افراد مرتبط با وب سایت به تعامل و مشارکت بگذاریم و از این تضارب افکار، تجارب و دیدگاهها، نتایج مفید تری را شاهد باشیم .

طبعاً تمامی تلاش مدیریت این وب سایتها به گونه ای خواهد بود که دیدگاها، پاسخها، نقطه نظرات و تجارب شما را مداوم در وب سایتها مورد بهره برداری قراردهند و دردسترس کلیه افراد بازدید کننده از سایتها قراردهند.

امید است این وب سایت ها نه تنها امروز، حتی در زمانی که خود من حضور نداشته باشم بتوانند فعال و موثر باشند و نه به عنوان یک پایگاه مجازی بلکه به عنوان یک مرجع واقعی برای آیندگان و انسانهای فرهیخته، تلاشگر، پیگیر و معتقد به اصول انسانی و علمی مورد استفاده قرار گرفته و طی زمان در اثر تضارب افکار و شراکت عملیاتی انسانهای بزرگ مرحله به مرحله به تکامل رسیده و در جهت بهبود و ارتقای زندگی انسانها و سایر مخلوقات و موجودات خلقت مفید فایده باشند.

در این وب سایت ها به مباحث بنیادین، زیر ساختها و مشکلات به گونه ای دیگر و از منظری متفاوت نگریسته شده است، به عنوان نمونه می توان به مواردی که به تنهایی  می توانند ساده باشند ولی درصورت نبود زیرساختهای خوب و کافی به معضلاتی چند وجهی، چند لایه و در برخی موارد لاینحل تبدیل می شوند اشاره کرد یا مشکلاتی که به دلیل بزرگی و مخافت مسئله، کل صورت مسئله پاک شده و اطلاعاتی قابل استناد و استفاده در این ارتباط وجود ندارد از دیگر موارد از این دست می باشد.

در این ارتباط پرداختن به مشکلاتی که با داشتن اطلاعات و راه حل های مناسب می توانند پیشگیری شوند و با اطلاع رسانی به موقع و دارا بودن اطلاعات کافی می توان بسیاری از هزینه های  جانی و مالی آنها را کاهش داد از دیگر مواردی هستند که دراین وب سایت ها به آنها پرداخته شده است.

در کل این وب سایت ها با افزایش دانش و داشته ها، بهاء دهی بیشتر به فهمیدن و بخشیدن ، محبت کردن وتقسیم داشته ها، تعاملات مداوم وخواستن زندگی بهتربرای همه انسانها، انگیختارهایی هستند درجهت بهترزیستن، با آرامش زیستن، با عشق زیستن و با انگیزه بودن به نحوی که بهره برداران همراه با این وبسایت ها در حال حاضر و اعصارآینده سرزندگی و وجود عشق را در زندگی برای خود و تمامی انسانها درتمامی وجوه و رشته ها تجربه نمایند.

لذا اگر بپذیریم که علوم هم، مانند انسانها، روح، ریشه و مبانی مشترک دارند و با یکدیگر پیکره بزرگی را می سازند، درآن هنگام می توانیم به این موضوع ارزش قائل شویم که چنانچه پایه های تئوریک و عملی علوم مختلف توسط انسانهای خوب کنار یکدیگر قرار گیرند ثروت نامیرا، جاودانه وسترگی خلق می شود که نتیجه کنارهم قرار گرفتن سرچشمه های خالص علوم و انسانیت بوده و در صورت به کاربسته شدن، این ثروت ماندگار جهت بهترزیستن انسانها در اعصار و ادوار مختلف استقاده شده و مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت .

در ضمن در این وب سایتها ضمن ابراز احترام عمیق برای بزرگان حال حاضر بشریت ، به پاسداشت زحمات پیشینیان طی قرون و اعصار و رشته های مختلف همواره تلاش اینست که از ذخایر و گنجینه معنوی به یادگار گذاشته شده توسط انسانهای پاک سرشت که منشاء تحول در جهت بهبود و ارتقاء کیفیت زندگی سایر انسانها بوده اند نام برده شده یا ذکری از آنها به میان آید.

بی تردید درختان تناور امروز از ایثار و خود گذشتگی این بزرگان در علم و دانش ، فلسفه ، هنر ، ادبیات، تاریخ ، جامعه شناسی و…. آبیاری گردیده و تحویل نسل حاضر گردیده اند، بزرگانی همچون گالیله ، نیوتن، بقراط ،ارشمیدس، سقراط بزرگ شهید راه فلسفه و جام نوش شوکران، افلاطون ارائه کننده مدینه فاضله،ارسطو پدر علم صحیح اندیشیدن و منطق، کنفوسیوس بزرگترین حکیم چین باستان، هومر اندیشه ساز، کوروش بزرگ با ارائه منشور خویش، تاگور، گوته، حافظ، خیام، مولوی ، با اشعار خودشان ، بتهوونو موزارت، ون گوگ و میکل آنژ با هنرهای بینظیرشان،پاستور،لوفر،کخ،مادام کوری، هانری بکرل ، اینیشتن با دانش و دستاوردهای بزرگشان،تولستوی، شکسپیر، گوته ، ولتر، هوگوو همینگوی با شاهکارهای ادبی شان ، ویل دورانت، هردوت واین خلدون با گردآوری های  بی بدیل تاریخی خود، آموندسن کاشف قطب جنوب که جان خود را در این راه از دست داد ، کریستف کلمب، ماژلان، نیل آرمسترانگ ویوری گاگارین که با کشف مناطق جدید زمین و فضا افق بزرگتری را برای انسانها ترسیم کردند، فلورانس ناینتینگل و دکتر آلبرت شواینتزر گرامی که درس عملی ایثار را به انسانها یاد دادند و سعدی عزیز با این شعر گهر بار خود:

بنی آدم اعضای یکدیگرند                                              که در آفرینش زیک گوهرند

چوعضوی به دردآورد روزگار                                        دگر عضوها را نماند قرار

و باذکر یاد، نام و گرامیداشت گاندی صلح طلب و دور اندیش که عملاً با سه بار از جان گذشتگی خویش یاد داد که صلح و دوستی قدمتی به اندازه کوهستانها داشته و عملاً به انسانها آموخت که ایمان از واقعیت نیرومند تر است.

وبا یاد همه بزرگانی که: این حس را به یادگار گذاشتند که همواره شان خلقت و زندگی را آنگونه که بابسته و شایسته هست می بایست حفظ کرد.

     دکتر برزو سالک -سر دبیر وب سایت